Sbs Fen Bilgisi Soruları, Sbs Fen Ve Teknoloji

6. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SBS DE ÇIKACAK SORULARIN ÜNİTE-KONU DAĞILIMI VE 2008 SBS DE ÇIKMIŞ SORULARIN DAĞILIMI...

İLKÖĞRETİM 6 SBS FEN VE TEKNOLOJİ SORULARININ ANALİZİ

KONULAR

2008

2009

2010

Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

3

 

 

Kuvvet ve Hareket

2

 

 

Maddenin Tanecikli Yapısı

3

 

 

Yaşamımızdaki Elektrik

2

 

 

Vücudumuzda Sistemler

2

 

 

Madde ve Isı

2

 

 

Işık ve Ses

1

 

 

Yer Kabuğu Nelerden Oluşur

1

 

 

TOPLAM

161. ÜNİTE: CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Canlılık hücre ile başlar.
-Hücre de organel çeşitleri ve görevleri. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar.
İnsanlarda üreme, büyüme ve gelişme.
Çocuk değilim artık.
Hayvanlarda üreme , büyüme ve gelişme.
-Omurgalı hayvan çeşitleri. Memelerin özellikleri (sütle beslenme)
Çiçekli bitkilerde üreme.
Tohumdan fidana.
-Çimlenme ve büyümeye etki eden faktörler (ışığın etkisi)

2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
Yaşamımızda ki sürat.
-Sürat hesaplama.
Kuvveti keşfedelim.
Kuvvetler iş başında.
-Bileşke kuvvetler. Kuvvetlerde denge.
Ağırlık bir kuvvettir.

3. ÜNİTE: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Maddeyi oluşturan tanecikler.
- Maddenin tanecikleri arasındaki boşluğu deneyle gösterme.
Element ve bileşikler.
- Element, bileşik, karışım, molekül, atom modelleri.
Fiziksel ve kimyasal değişim.
- Fiziksel ve kimyasal değişime örnekler.
Maddenin halleri ile tanecikli yapı arasında ki ilişki.
- Maddenin hallerine göre tanecikli yapı ve ısı alış verişi.

4. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDA Kİ ELEKTİRİK
Elektrik enerjisi nasıl taşınır?
-İletken ve yalıtkan maddeler.
Yalıtkanlar sizi korusun.
İletkeni değiştir, ampulün parlaklığı değişsin.
-İletken telin ampul parlaklığına etkisi (cinsi, kalınlığı, uzunluğu)

5. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
Destek ve hareket sistemi.
-Sistemlerin sağlığının korunması (Destek sisteminin sağlığı)
Dolaşım sistemi.
Mikroplarla savaş.
- Akyuvar ve alyuvarlar sayılarının artışı
Solunum sistemi.

6. ÜNİTE: MADDE VE ISI
Maddenin tanecikli yapısı ve ısı.
Isının yayılma yolları.
- Isının yayılma çeşitleri (iletim, ışıma, konveksiyonel)
Isı yalıtımı.

7. ÜNİTE: IŞIK VE SES
Işığın farklı maddelerle etkileşimi.
Işığın farklı yüzeylerde yansıması.
- Küresel aynalarda özel ışınlar.
Aynalar ve kullanım alanları.
Ses nasıl yayılır?
Ses bir engele çarptığında ne olur?
Ses dalgaları neden maddesel ortamda yayılır?

8. ÜNİTE: YER KABUĞU NELERDEN OLUŞUR
Kayaçları sınıflandıralım.
-Kayaç çeşitleri ve bu çeşitlere örnekler
Geçmişten gelen misafirler.
Toprak ve toprak erozyonu.
Mavi gezegen
Yer kabuğunun doğal anıtları.


7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SBS DE ÇIKACAK
SORULARIN ÜNİTE KONU DAĞILIMLARI VE 2008 SBS DE ÇIKMIŞ SORULARIN DAĞILIMIDIR...

İLKÖĞRETİM 7 SBS FEN VE TEKNOLOJİ SORULARININ ANALİZİ

KONULAR

2008

2009

2010

Vücudumuzda Sistemler

4

 

 

Kuvvet ve Hareket

2

 

 

Yaşamımızdaki Elektrik

2

 

 

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

5

 

 

Işık

2

 

 

İnsan ve Çevre

2

 

 

Güneş Sistemi ve Özellikleri

1

 

 

TOPLAM

181. ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
Sindirim sistemi
-Besin grupları
Boşaltım sistemi
-Boşaltım sistemi organları ve görevleri
Denetleyici ve düzenleyici sistemler
-Hormonların görevleri (adrenalin)
Duyu organları
-Duyu organlarımızda almaç çeşitleri (deri)
Vücudumuzda ki sistemlerin sağlığı ve organ bağışı

2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
Yayları tanıyalım
-Yaylar zıt yönlü kuvvet uygular
İş ve enerji
Hayatımızı kolaylaştıran makineler
Enerji ve sürtünme kuvveti
-Sürtünme kuvveti ve düzgün doğrusal hareket
3. ÜNİTE: YAŞAMIMIZDA Kİ ELEKTRİK
Elektriklenme
-Elektroskopta yük belirleme
Elektrik akımı nedir?
Seri ve paralel bağlama
-Ampullerin seri ve paralel bağlanmasında ampul parlaklığının değişmesi

4. ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Elementler ve sembolleri
-Element, bileşik, molekül, atom modelleri
Atomun yapısı
-Atomun alt parçacıkları
Elektronların dizilimi ve kimyasal özellikleri
-Anyon ve katyon örnekleri
Kimyasal bağ
-İyonik ve kovalent bağ kuran elementler ve bunların elektron düzenleri
Bileşikler ve formülleri
Karışımlar
-Çözünürlüğü etkileyen faktörler

5. ÜNİTE: IŞIK
Işığın soğurulması
Beyaz ışık gerçekten beyaz mıdır?
-Işığın renklerine göre yansıması ve soğurulması
Işığın kırılması
-Işığın kırılması ve görme açısı
Mercekler

6. ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE
Ekosistemler
Biyolojik çeşitlilik
-Doğada besin zinciri
Çevre sorunları ve etkileri
-Dünyamızda çevre kirliliği ve alınacak önlemler

7. ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
Gök cisimlerini tanıyalım
-Gök cisimleri arasında ki farklar
Güneş sistemi
Uzay araştırmaları


4. Sınıflar Fen Teknoloji Dersi Öğrenme Alanları ve Üniteler

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

KONULAR

CANLILAR VE HAYAT

1. Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

A. Destek ve Hareket
B. Soluk Alıp Verme
C. Kanın Vücutta Dolaşımı
D. Egzersiz Yapalım

6. Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

A. Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım.
B. Yaşadığımız Çevre

MADDE VE DEĞİŞİM

2. Maddeyi Tanıyalım

A. Çevremizde Sayısız Madde Var
B. Maddenin Halleri
C. Maddenin Ölçülebilir Özellikleri
D. Maddenin Değişimi
E. Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi
F. Maddeler Doğada Karışık Halde Bulunur.
G. Karışımlar Ayrılabilir mi?

FİZİKSEL OLAYLAR

3. Kuvvet ve Hareket

A. Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim
B. Cisimleri Hareket Ettirme ve Durdurma
C. Kuvvet Cisimlerin Hareketini ve Şeklini Etkiler

4. Işık ve Ses

A. Işık
B. Ses

7. Yaşamımızdaki Elektrik

A. Elektrik ile Tanışalım
B. Elektriğin Günlük Yaşantımızdaki Yeri ve Önemi
C. Farklı Elektrik Kaynakları
D. Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler
E. Pillerle Tanışalım
F. Basit Elektrik Devreleri Kuralım
G. Oyuncak Evimizi Aydınlatalım

DÜNYA VE EVREN

5. Gezegenimiz Dünya

A. Dünya’mızın Yapısını İnceleyelim.
B. Yer Kabuğunda Neler Var? Neler Yaşanıyor?

 

5. Sınıflar Fen Teknoloji Dersi Öğrenme Alanları ve Üniteler

ÖĞRENME ALANI

ÜNİTELER

KONULAR

CANLILAR VE HAYAT

1. Vücudumuz Bilmecesini Çözelim

A. Besinler ve Dengeli Beslenme
B. Besinlerin Sindirimi
C. Boşaltım
D. Sağlığa Zararlı Maddeler

5. Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım

A. Canlıların sınıflandırılması
B. Yaşadığımız Çevre

MADDE VE DEĞİŞİM

2. Maddenin Değişimi

A. Su Hâlden Hâle Girer
B. Isı-Sıcaklık
C. Isı Maddeleri Etkiler (Maddenin Isı İle Etkileşimi)
D. Maddenin Ayırt Edici Özellikleri

FİZİKSEL OLAYLAR

3. Kuvvet ve Hareket

A. Kuvvetler
B. Mıknatısları Tanıyalım
C. Sürtünme Kuvveti

6. Işık ve Ses

A. Işık
B. Ses

7. Yaşamımızdaki Elektrik

A. Basit Elektrik Devresi

DÜNYA VE EVREN

4. Dünya, Güneş ve Ay

A. Gökyüzü Macerası
B. Dünya ve Ay’ın hareketleri

FEN VE TEKNOLOJİ 4. SINIF DERS KONULARI

1.ÜNİTE Canlılar ve Hayat
 • Destek ve Hareket
 • Soluk Alıp Verme
 • Kanın Vücutta Dolaşımı
 • Egzersiz Yapmak Neden Önemlidir?
 • Çevremizdeki Varlıkları Tanıyalım
 • Yaşadığımız Çevre
2.ÜNİTE Madde ve Değişim
 • Madde Nedir?
 • Maddenin Hâlleri
 • Ölçülebilir Özellikler
 • Madde Nasıl Değişir?
 • Madde Isıtılırsa Ne Olur?
 • Saf Maddeden Karışıma
 • Karışımlar Nasıl Ayrılır?
3.ÜNİTE Fiziksel Olaylar
 • Hareketli Varlıklar
 • Kuvvetin Etkileri
 • Işık Kaynakları ve Aydınlatma Teknolojileri
 • Çevremizdeki Sesler
 • İşitme ve Ses
 • Elektrik Enerjisini Tanıyalım
 • Elektrik Kaynağı Olarak Piller
 • Elektrik Devrelerini Tanıyalım
4.ÜNİTE Dünya ve Evren
 • Dünyamız
 • Dünyamızın Yapısında Neler Var?
FEN VE TEKNOLOJİ 5. SINIF DERS KONULARI

1.ÜNİTE Canlılar ve Hayat
 • Besinler ve Dengeli Beslenme
 • Besinlerin Sindirimi
 • Zararlı Maddelerin Boşaltımı
 • Sigara ve Alkolün Zararları
 • Canlıları Sınıflandıralım: Bitkiler
 • Canlıları Sınıflandıralım: Hayvanlar
 • Canlıları Sınıflandıralım: Mantarlar ve Mikroskobik Canlılar
 • Yaşadığımız Çevre
2.ÜNİTE Madde ve Değişim
 • Doğada Su Döngüsü
 • Isı ve Sıcaklık
 • Isı Maddeleri Etkiler
 • Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama
 • Maddeleri Ayırt Edelim: Kaynama Noktası
 • Maddeleri Ayırt Edelim: Erime ve Donma Noktaları
 • Maddeleri Ayırt Edelim: Yoğunluk
3.ÜNİTE Fiziksel Olaylar
 • Yakınımızdaki ve Uzağımızdaki Kuvvetler
 • Hareket ve Sürtünme
 • Işığın Yayılması Engellenebilir mi?
 • Sesin Yayıldığı Madde ve Ortamlar
 • Geçmişten Günümüze Ses Teknolojileri
 • Elektrik Devreleri Her Yerde
 • Elektrik Devremi Çiziyorum
4.ÜNİTE Dünya ve Evren
 • Dünya, Güneş ve Ay'ı Tanıyalım
 • Dünyamız Yerinde Duramıyor
 • Söyle Söyle Ay Dede, Bu Değişimlerin Sırrı Ne?

fen ve teknoloji dersi sbs konu anlatımları

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

SİNDİRİM SİSTEMİ


Sindirim sistemi vücudumuzdaki atıkların dışarı atılmasını sağlayan bir sistemimizdir. Bu sistemde atıklar posaya dönüştürülerek dışarı atılır. Sindirim sisteminde yer alan organlar sırasıyla şunlardır:

1) Ağız
2) Yutak
3) Yemek Borusu
4) Mide
5) İnce Bağırsak
6) Kalın Bağırsak
7) Anüs

Besinlerin çiğneme ile fiziksel sindirime başlar ve karbonhidratların kimyasal sindirimi de tükürük sayesinde gerçekleşir. Sonra besin yutak sayesinde yemek borusuna ulaşır. Yemek borusu besini mideye götürür. Mide gelen besinleri kasılıp gevşeme hareketiyle fiziksel sindirime devam eder ve "mide öz suyu" içerisinde bulunan mide asidi ve enzimler ile de midedeki kimyasal sindirim gerçekleşir. Kimyasal sindirim sonucunda besinler moleküllere ayrılmış olur. Proteinlerin kimyasal sindirimi ise midede başlar. Sonra bu besin molekülleri ince bağırsağa gider. İnce bağırsakta bulunan milyonlarca "villus" (vilüs) bu besin moleküllerini emip kana geçirir. Kana geçen besin molekülleri tüm hücrelere damarlar yardımıyla dağıtılır. İnce bağırsakta proteinlerin ve karbonhidratların kimyasal sindirimi biter. Yağların kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlayıp, ince bağırsakta biter. Daha sonra kalan madde kalın bağırsağa geçer. Kalın bağırsakta vitamin, su ve mineraller emilir. Geriye kalan posa ise anüse gelir ve anüsten dışarı atılır. 

SİNDİRİM SİSTEMİNE YARDIMCI ORGANLAR

Sindirim sistemine yardımcı olan organlar şunlardır:

1) Karaciğer
2) Pankreas

1) Karaciğer

Karaciğer, "safra" adı verilen bir salgı üretir. Bu salgı büyük yağ damlalarını daha küçük parçalara ayırır ve böylece yağlar daha kolay sindirilir. 

2) Pankreas

Pankreas, "pankreas öz suyu" adı verilen bir salgı üretir. Bu salgının içinde protein, karbonhidrat ve yağların sindirilmesini gerçekleştiren enzimler içerir. 

BESİNLER NE İŞE YARAR

1) Proteinler: Büyüme, gelişme ve vücuttaki yaraların iyileşmesini sağlar. 

2)Karbonhidratlar: Vücudumuza enerji sağlar.

3) Yağlar: Vücudumuzu sıcak tutar ve darbelerden korur ayrıca vücuda karbonhidratlardan alınan enerji yetmediği zaman daha çok enerji verir. 

4) Su ve Mineraller: Vücuttaki bütün sinir ve kemiklerin güçlenmesini hızlandırır. 

5) Vitaminler: Vücudumuzu hastalıklara karşı korur.   

 

BOŞALTIM SİSTEMİ

Boşaltım sistemi, vücudumuzdaki atık maddeleri dışarı atmak için kullandığımız sistemlerden biridir. Bu sistemde görevli olan organlar sırasıyla şunlardır:

1) Böbrek
2) Üreter (İdrar Kanalı)
3) İdrar Kesesi
4) Üretra

Kirli kan, atardamar yardımıyla böbreklerimize gelir. Böbrekteki milyarlarca "nefron" kanı süzer ve kandaki yararlı maddeleri geri toplrdamarla vücuda iletir. Geri kalan zararlı maddeler üreter (idrar kanalı) yardımıyla idrar kesesine gönderilir. İdrar kesesinde idrar, bir süre bekletilir. Daha sonra idrar üretra yoluyla vücuttan atılır.

ATIK MADDELERİ UZAKLAŞTIRAN ORGANLAR

Boşaltımsistemine yardımcı organlar şunlardır:

1) Karaciğer
2) Akciğer
3) Deri
4) Kalın bağırsak

1) Karaciğer

Proteinler sindirilirken "amonyak" adı verilen çok zehirli bir madde oluşur. Karaciğer bu maddeyi "üre" adı verilen daha az zehirli bir maddeye çevirir. Daha sonra böbrekteki nefronlar bu üreleri süzer.

2) Akciğer

Akciğer, solunum yaparak vücuttaki karbondioksiti dışarı atar ve oksijen alır. Böylelikle akciğer her nefes alışverişimizde vücudumuzu karbondioksitlerden arındırır. 

3) Deri 

Deri, vücuttaki fazla tuz ve suyu dışarı atar ayrıca bu fazla terleyen bir insanın çok tuz veya su aldığını da gösterir. 

4) Kalın Bağırsak

Kalın bağırsak ise vücuttaki yine fazla su, safra ve besin atıklarını vücuttan atmaya yardımcı olur. 

İnsanlarda üreme büyüme ve gelişme 

İnsanlarda erkek üreme organı sperm üretirken,dişi üreme organı yumurta üretir. Bir yumurta ile bir spermin birleşmesiyle bebek oluşmaya başlar. Erkek üreme hücresi olan sperm,dişi üreme hücresi olan yumurtaya göre daha küçük bir yapıya sahiptir. Spermin yapısı,baş kısmı,orta kısım ve kuyruk olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Yumurta sperme göre daha büyüktür. Sperm hareketli iken yumurta hareketsizdir. Spermin hareket etmesini kuyruk kısmı sağlar. Bir yumurta hücresi,hücre zarı,stoplazma ve çekirdekten meydana gelir. Yumurta hücreleri insan vücudundaki en büyük hücrelerdir.

Sperm adı verilen erkek üreme hücreleri testislerde üretilir. Testislerde oluşturularak olgunlaşan spermler,sperm kanalı ile dışarı atılır. Bu salgı bezleri,spermin dışarı atılmasını kolaylaştıran salgıları üretir. Dişi üreme hücreleri olan yumurta hücreleri,dişinin yumurtalıklarında oluşturularak depolanır. Yumurta ve sperm annenin yumurta kanalında buluşarak gelişmeye başlar. Bu buluşmanın olabilmesi için yumurtalıklarda üretilen yumurta hücrelerinin yumurta kanalına girmesi gerekir.

Döl yatağından annenin vücudunun dışına uzanan esnek bir kanal vardır. Döl yolu adı verilen bu kanal sayesinde spermler annenin döl yatağı ve yumurta kanalında ilerleyerek yumurta ile buluşur. Sperm ve yumurtanın buluşması ile döllenme gerçekleşir. Yumurta kanalında birleşerek gelişimine başlayan yumurta ve sperm,embriyoyu meydana getirir. Embriyo daha sonra döl yatağının yumuşak bir yastığa benzeyen duvarlarına tutunarak gelişimini burada devam ettirir. Embriyonun büyüyüp gelişmesi sonucunda bebek meydana gelir. Bebek doğana kadar döl yatağında kalır.

Üreme,bir canlının(organizmanın) canlılığını sürdürmesi için gerekli değildir. Canlı,üreme hücreleri olmadan da yaşamını devam ettirebilir. Üreme olayıyla canlılar sadece nesillerinin devamını sağlar.İNSAN VÜCUDUNDAKİ KEMİKLER
ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

 

METALLER VE ÖZELLİKLERİ

Doğada bilinen elementlerin çoğu metaldir.Metallerin kendilerine özgü ortak özellikleri şunlardır:

 • Metaller normal koşullarda katı halde bulunur. Yalnız cıva sıvıdır.
 • Bütün metaller parlaktır(Metalik parlaklık). Işığı yansıtır.
 • Metaller sert ve yumuşak olabilir. Sert olan metal yumuşak olanı çizer.
 • Metaller, tel, levha ve toz haline gelebilir. Metaller esnektir; eğilip bükülebilir.
 • Elektrik ve ısıyı iletir.
 • Soy metaller (aıtın, platin gibi) dışında diğer metaller havada paslanır.
 • Metaller birbirleriyle bileşik yapmaz.Ancak birbiri içinde eritilerek karıştırılır ve alaşımı oluşturur.
 • İki veya daha çok metal birbiriyle molekül oluşturmaz.
 • Moleküllerin öz kütleleri büyük, erime noktaları yüksektir. Örneğin, demir 1500 0C'de erir.Öz kütlesi 7,8 g/cm3'tür.
 • Metaller, daima elektron vererek (+) yüklü iyon olmak ister.
 • Metallerin çoğuna (Na, Mg, Fe, Zn gibi) asitler etki eder. Bunun sonucunda, tuz oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar.

    Metaller, kendi aralarında da sınflandırılır:
    Soy metaller (altın, gümüş,platin gibi), Soy olmayan metaller (demir, çinko, aliminyum gibi).
    Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimun, arsenik gibi elementler yarı metaldir.

 

AMETALLER VE ÖZELLİKLERİ

  Hidrojen, oksijen, azot, kükürt, klor, brom, iyot, elmas, grafit vb. elementler ametaldir.

Ametallerin kendilerine özgü özellikleri şunlardır:

 • Normal koşullarda katı (karbon, kükürt gibi), sıvı (brom gibi) ve gaz (hidrojen, oksijen, klor gibi) halinde bulunurlar.
 • Parlak değillerdir. Renkli veya renksiz olurlar. Işığı kırar veya geçirirler.
 • Isıyı ve elektriği iyi iletmezler. Çoğu yalıtkandır.
 • Esnek değillerdir. Tel ve levha haline gelmezler.
 • Erime noktaları düşük, öz kütleleri küçüktür.
 • Doğada genel olarak molekül halinde bulunurlar.(H2, O2, N2, Cl2 gibi).
 • Ametaller, metallerle etkileşerek iyon bileşikleri oluşturur.(NaCl, FeS gibi)
 • Ametaller, kimyasal olaylarda genel olarak elektron alarak (-) yüklü iyon olur. Bazı hallerde eloktron da verebilir.
 • Ametaller, ametallerle elektron ortaklığı kurar.

 

SOYGAZLAR VE ÖZELLİKLERİ

  Helyum (He), neon (Ne), argon (Ar), kripton (Kr), ksenon (Xe) ve radon (Rn) başlıca asal gazlardır.   Helyum dışındaki diğer asal gazlar havanın bileşiminde bulunur.Helyum bazı radyoaktif maddelerin bozunma ürünü olarak da elde edilir.   Asal gazların başlıca özellikleri şunlardır:

 • Doğada element halinde bulunur.
 • Normal koşullarda gaz halinde bulunur.
 • Metallerle, ametallerle ve birbirleriyle bileşik oluşturmaz.
 • Kararlı bir yapıya sahiptir.


  Asal gaz atomlarının en dış enerji düzeyleri elektronla tam doludur. Bu durum asal gazlara kararlılık ve dayanıklılık verir. Helyum dışındaki diğer asal gazların dış enerji düzeylerinde 8 elektron bulunur. En dış enerji düzeyinde 8'den fazla elektron bulunamaz. Onun için başka atomlardan elektron alamaz. Bu 8 eloktron oynak (serbest) olmadığından elektron da veremez. Onun için iyonlaşmaz. Bu sebepten asal gazlar kararlı yapıya sahiptir. Helyumun ilk enerji düzeyinde 2 elektronu vardır. Bu düzey aynı zamanda en dış enerji düzeyidir. Ne elektron alır, ne de verir.

  Kimyasal olaylarda atomlar, dış enerji düzeylerini 8'e tamamlamak ister. Bunun için de en dış enerji düzeylerini 8'e tamamlayacak sayıda ya elektron alırlar ya da elektron verirler. (Oktet Kuralı). Bazı atomlar da elektronlarını ortak olarak kullanır.

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE SİMGELERİ

1 H Hidrojen
2 He Helyum
3 Li Lityum
4 Be Berilyum
5 B Bor
6 C Karbon
7 N Azot
8 O Oksijen
9 F Flor
10 Ne Neon
11 Na Sodyum
12 Mg Magnezyum
13 Al Aluminyum
14 Si Silisyum
15 P Fosfor
16 S Kükürt
17 Cl Klor
18 Ar Argon
19 K Potasyum
20 Ca Kalsiyum

ASİT, BAZ VE TUZLARIN İLETKENLİĞİNİN İNCELENMESİ DENEYİ

DENEYİN AMACI: Asit, baz tuz ve suyun elektriği iletip iletmediğini görmek.
HAZIRLIK SORULARI:

1-Yemeklik tuz ve bazı katı maddeler katı haldeyken elektriği iletmediği halde sulu çözeltileri elektriği iletmektedir. Nedenlerini tartışınız.
2-Saf su elektriği iletir mi? Nedenlerini araştırınız.
1-beherglas / 4 adet
5-yemek tuzu (NaCI)
9-duy
2-saf su
6-pil veya güç kaynağı
10-elektrot / 2 adet
3-seyreltik HCI asit
7-bağlantı kabloları
11-pil yatağı
4-seyreltik NaOH çöz
8-lamba 1,5 volt
12-anahtar
DENEY DÜZENEĞİ:


DENEYİN YAPILIŞI:

1-Dört beherglası yarıya kadar su doldurunuz.
2-Eğer güç kaynağınız yoksa pili pil yatağına yerleştiriniz.
3-İletken kablolar, elektrotlar, pil ve anahtardan oluşan devreyi yukarıdaki deney şekil düzeneğindeki gibi ayarlayınız.
4-Elektrotları önce saf suya daldırınız. Sonucu gözlemleyiniz.
5-Asit, baz ve tuz çözeltilerini ayrı ayrı olmak üzere üç beherglas içindeki suya dökünüz. Böylece seyreltik çözeltilerinizi hazırlamış olacaksınız.
6-Beherglasların üzerine hangi çözeltinin olduğunu yazınız.
7-Hazırladığınız devrenin elektrotlarını sırayla asit çözeltisine, sonra baz çözeltisine ve tuz çözeltisine batırınız. Her çözeltiye elektrotları batırırken anahtarı kapatınız. Bu esnada ampullerin yanıp yanmadığını gözleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Asit, baz ve tuz çözeltileri elektrik akımını iletir.
Asit çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır : HCI ® H+ + CI -
Baz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır : NaOH ® Na+ + OH -
Tuz çözeltisi iyonlarına ayrılmıştır : NaCI ® Na+ + CI -
TEORİK BİLGİ:
Çözeltilerde iyonlarına ayrılan maddeler elektrik akımını iletirler.Asit, baz ve tuz çözeltilerinin ortak özelliklerinden biriside elektrik akımını iletmeleridir. Saf su iyonlarına ayrılamadığı için elektrik akımını iletmez.

 


ELEKTRİK DEVRELERİ

Elektrik yüklerinin üretecin bir kutbundan çıkarak diğer kutba gitmesi için oluşturulan düzeneğe elektrik devresi denir.
a) Bir Elektrik Devresinde Devre Elemanları
İletken teller , üreteç , lamba , direnç , reosta , anahtar ,ampermetre , voltmetre , elektrik tüketiciler , sigorta , transformatör , kondansatörler , diod , transistör , devre elemanlarından bazılarıdır.
Üreteç : Elektrik devresinde potansiyel farkı oluşturarak yük geçişini sağlayan elemanlardır.

Anahtar : İstenildiğinde akım geçişini sağlayan veya kesen elemanlardır.

Direnç : Elektrik devresinde akımın geçişine karşı koyan elemanlardır.

Reosta : Elektrik akımının şiddetini değiştirmek için kullanılır.

Elektrik Tüketiciler ( Almaç ) : Elektrik enerjisini değişik enerjilere dönüştürür.
Ampermetre: Akım şiddetini ölçer. Devreye seri bağlanır.

Voltmetre: Potansiyel Farkını ölçer devreye paralel bağlanır.

FOSİLLER

Jeolojik devirlerde yaşamış canlıların tortul kayaçlar içinde taşlaşmış kalıntılarına fosil denir. Fosilleri, paleontoloji adlı bilim dalı inceler.

Fosilin oluşması için, canlının ölümünden sonra su ve hava ile temas etmemesi gerekir. Bu durumda canlı çürüyerek yok olur. Yanardağ külleri, kömürler, buzullar, tortul kayaçlar içinde kalan canlıların hava, suyla teması kesilir. Canlı fosilleşir.

Fosillerin Yararları

* Tortul kayaçların hangi zamanda oluştuğu hakkında bilgi verir.

* Fosiller, bulunduğu bölgenin geçmişteki, coğrafi durumu, iklimi ve bitki örtüsü hakkında bilgi verir.

* Bugün yaşamayan, soyları tükenmiş bitki ve hayvanlar hakkında bilgi verir.

* Canlıların evrimi hakkında bilgi verir 


 
GÜNEŞ SİSTEMİ VE UZAY


Güneş Sisteminin Genel Özellikleri

1. Güneş sisteminde Dünya'nın dışında 8 tane daha gezegen vardır.

2. Gezegenler Güneş'e farklı uzaklıkta, elips şeklindeki yörüngelerinde, aynı yönde dönerler.

3. Güneş, elips şeklindeki yörüngelerin, odaklarından birinde yer alır.

4. Gezegenler Güneş etrafında döndükleri gibi, kendi eksenleri etrafında da dönerler.


A. DÜNYA'NIN ŞEKLİ ve SONUÇLARI

Dünya kutuplardan basık Ekvator'dan şişkin kendine has bir şekle sahiptir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !